Pozor na nedoplatky v Sociálnej poisťovni …

Reakcia: Dlh vám štát nepripomenie. Rovno vám pošle exekútora [hnporadna.hnonline.sk 06/01/2014] Zdroj: http://hnporadna.hnonline.sk/archiv-168/dlh-vam-stat-nepripomenie-rovno-vam-posle-exekutora-600388   Vyššie uvedený článok sa zaoberá podmienkami…

Zodpovednosť …

Súdny exekútor má pri výkone svojej činnosti zodpovednostný režim. V zmysle ustanovenia § 2 ods. 1 Exekučného poriadku súdny exekútor…