Tu nájdete užitočné dokumenty a linky. Chýba vám tu niečo? Napíšte nám!

Zákony a iné právne predpisy

Nariadenie Vlády SR č.216 2013

Aktuálna novela zákona NR SR č. 233/1995 Z.z. ( Exekučný poriadok )

513/1991 Zb. (Obchodný Zákonník)

460/1992 Zb. (Ústava Slovenskej Republiky)

288/1995 Z.z. (o Odmenách A Náhradách Súdnych Exekútorov)

250/2007 Z.z. (o Ochrane Spotrebiteľa)

233/1995 Z.z. (Exekučný Poriadok)

99/1963 Zb. (Občiansky Súdny Poriadok)

40/1964 Zb. (Občiansky Zákonník)


Linky

Ministerstvo spravodlivosti SR
http://www.justice.gov.sk

Ústavný súd
http://www.concourt.sk

Najvyšší súd
http://www.supcourt.gov.sk

Národná rada SR
http://www.nrsr.sk

Úrad vlády SR
http://www.vlada.gov.sk

Notárska komora SR
http://www.notar.sk

Slovenská advokátska komora
http://www.sak.sk