Oznamujem Vám, že dňa 23.08.2022 sa bude konať dražba nasledovnej nehnuteľnosti:

 

Dražba Rodinného domu v Kolte
Dátum konania dražby: 23.08.2022
Čas konania dražby: 11:00 hod.
Miesto konania dražby: Dražba sa bude konať v Exekútorskom úrade so sídlom Záhradnícka 60, 821 08 Bratislava, súdny exekútor JUDr. Rudolf Krutý, PhD.

Najnižšie podanie: 37 875 EUR
Dražobná zábezpeka: 18 937,50 EUR
Číslo účtu: SK4165000000000020296187
Variabilný symbol: 6354218
Termín obhliadky: dňa 09.08.2022 o 10:00 hod

Záujem o obhliadku nehnuteľnosti je potrebné vopred nahlásiť u súdneho exekútora, a to písomne na emailovej adrese: rudolf.kruty@ske.sk alebo telefonicky na telefónnom čísle +421 911 475 663.

Cena stanovená znaleckým posudkom: 50 500 EUR

 

Opis predmetu dražby:

Rodinný dom s.č. 472 na pozemku p. KNC č. 394/3 sa nachádza v zastavanej časti obce Kolta, okr. Nové Zámky. Dostupnosť je z verejnej cesty. Podľa údajov získaných od majiteľky bol dom postavený v roku 1950 a získaný kúpou  podľa V-2027/00. Rodinný dom je obývaný a dobe obhliadky je užívaný. Predmetom ohodnotenia je nehnuteľnosť ako celok v 1/1.  Zastavaná plocha je 120 m2.

Dom je napojený na tieto inžinierske siete: elektriku od verejnej elektrickej siete vzdušnou prípojkou, voda, plyn v dome je zavedený cez regulátor tlaku plynu osadený na vedľajšej parcele ale je odpojený.  Kanalizácia je zaústená do vlastnej žumpy medzi domom a cestou.

 

Dispozičné riešenie:

Jedná sa o prízemný, čiastočne podpivničený rodinný dom, zastrešený dreveným krovom bez využitia podkrovia. Pôdorysný tvar je pravidelný – viď. náčrtok v prílohe posudku. Pozostáva z izieb, kúpelne, WC a chodby.  Kuchyňa sa v dome nenachádza. kuchyňa je vo vedľajšej samostatnej stavbe ohodnotená zvlášť ako vedľajšia stavba.

 

Dom bol podľa vyjadrenia užívateľky postavený v roku 1950.

Drobná stavba: Drevená šopka:

Na pozemku parc. č. 394/3 sa nachádza drobná stavba – drevená šopa, ktorá slúži ako sklad pracovného náradia. Jedná sa o prízemný objekt obdĺžnikového tvaru, zastrešený sedlovou strechou s krytinou z pálenej škridle. Je bez inštalácii. Základy sú len pod pätkami, steny sú drevenej konštrukcie s vonkajším obitím doskami, krov sedlový hambálkový, vráta drevené zvlakové, podlaha dosková. Vek postavenia stanovený odhadom 1950, životnosť stavby vzhľadom k stavu určujem na 80 rokov. Technický stav zanedbaný.

Drobná stavba: Murovaná šopka:

Na pozemku parc. č. 394/3 sa nachádza drobná stavba – Murovaná stavba, ktorá slúži ako sklad pracovného náradia. Jedná sa o prízemný objekt obdĺžnikového tvaru, zastrešený sedlovou strechou s krytinou z pálenej škridle. Je bez inštalácii. Základy sú len pod pätkami, steny sú murované,  vonkajšia omietka vápenná hrubá, krov sedlový hambálkový, vráta drevené zvlakové, podlaha betónová. Vek postavenia stanovený odhadom 1950, životnosť stavby vzhľadom k stavu určujem na 80 rokov. Technický stav zanedbaný.

Drobná stavba: Murovaná stavba bez s.č. :

Umiestnenie stavby:

Stavba sa nachádza medzi domom a drevenými prístreškami. Slúži ako kuchyňa z dôvodu, že v dome bola kuchyňa zrušená. Postavená bola v roku 1987 – vyjadrenie vlastníčky. Stavba nie je zameraná a ani zapísaná KN. Postavená je na p.č. 394/3.

 

Predmetom ohodnotenia sú pozemky klasifikované ako zastavané plochy a nádvorie.

Pozemok sa nachádza na rovinatom teréne v zastavanej časti obce Kolta, k.ú. Kolta, okr. Nové Zámky.  Je prístupný verejnej cesty cez úzky pruh obecnej parcely na ktorom sú postavené vyrovnávacie schody medzi cestou a pozemkom p.č. 394/3. Dostupná je pešo, automobilovou (osobnou aj nákladnou) dopravou a je dostupnosť aj k prostriedkom HD (autobusy). V danej lokalite je možnosť napojenia na rozvody všetkých inžinierskych sietí : elektriky, verejného vodovodu, verejnej kanalizácie a rozvod zemného plynu.

Dom na pozemku p.č. 394/3 o výmere 945 m2fotodokumentácia je napojený na inžinierske siete – elektrika. Kanalizácia je napojená na žumpu, Plyn bol napojený no v čase obhliadky  bol odstavený. Ako zdroj vody slúži studňa s elektrickým čerpadlom.

 

https://reality.bazos.sk/inzerat/139611548/drazba-rodinneho-domu-v-kolte.php

 

 

 

 

 

Oznamujem Vám, že dňa 24.08.2022 sa bude konať dražba nasledovných hnuteľných vecí:

 

Predmetom dražby bude motorové vozidlo Kia Sorento 2.5 CRDi VGT EX, rok výroby 2006, počet najazdených kilometrov: 156421

Najnižšie podanie: Najvyššia ponúknutá cena

Dražba predmetného motorového vozidla sa bude konať dňa: 24.08.2022 o 11:00 hod.

Obhliadka predmetného motorového vozidla sa uskutoční dňa: 22.08.2022 od 13:30 hod. do 14:30 hod.  a v deň dražby od 08:00 hod. do 09:00 hod. v areáli spoločnosti LEAR, s.r.o. v obci     Bernolákovo

 

Bližšie informácie nájdete v inzerátoch zverejnených na stránke:

 

https://auto.bazos.sk/inzerat/139859005/drazba-kia-sorento-25-crdi-vgt-ex.php

 

https://avizo.sk/auto/drazba—kia-sorento-25-crdi/20752823/

 

 

 

 

 

Oznamujem Vám, že dňa 24.08.2022 sa bude konať dražba nasledovných hnuteľných vecí:

 

Predmetom dražby bude motorové vozidlo Škoda Octavia 1.9 TDI PD Ambiente, rok výroby 2011, počet najazdených kilometrov: 180721

Najnižšie podanie: 4 010,00 €

Dražba predmetného motorového vozidla sa bude konať dňa: 24.08.2022 o 13:30 hod.

Obhliadka predmetného motorového vozidla sa uskutoční dňa: 22.08.2022 od 13:30 hod. do 14:30 hod.  a v deň dražby od 08:00 hod. do 09:00 hod. v areáli spoločnosti LEAR, s.r.o. v obci Bernolákovo

 

Bližšie informácie nájdete v inzerátoch zverejnených na stránke:

 

https://auto.bazos.sk/inzerat/140373932/drazba-skoda-octavia-19-tdi-pd-ambiente.php

 

https://avizo.sk/auto/drazba—skoda-octavia-19-tdi-pd-ambien/20759483/

Poslať ponuku dražieb na email:

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.