Exekútorský úrad súdneho exekútora JUDr. Rudolfa Krutého, PhD. ponúka oprávneným možnosť sledovať svoje podané návrhy na vykonanie exekúcie prostredníctvom internetu. To znamená, že každý oprávnený má možnosť získať prístupové údaje k svojim podaným návrhom a má možnosť sledovať výlučne svoje exekučné konania v akom sú štádiu t.j. napr. aké boli v danej exekúcii vykonané úkony, sumu ktorá bola vymožená…

Týmto krokom chceme prispieť k lepšej komunikácii medzi oprávneným a súdnym exekútorom. Pre bližšie informácie ohľadom predmetnej aplikácie kontaktujte prosím Exekútorský úrad.

Exekútorský úrad prideľuje jednotlivým oprávneným prístupové meno a heslo.

  • Ak ste už obdržali prístupové údaje, prihláste sa pomocou nich do systému on-line.
  • Ak ste ešte neobdržali prístupové údaje alebo máte o ich pridelenie záujem, kontaktujte prosím exekútorský úrad.

Kliknite sem pre vstup do on-line sekcie: https://online.exeurad.sk/