ako je mozne ze zarobok mesacny mam 290E byvam v podnajme a Vy ako exekutor ste mi siahol na plat tak ze na ucet mi pride 160E z coho mam zit ked mi treba zaplatit najom 175 eur kde je strava a kde je cestovne do prace ? povedzte mi z coho mam zit cely mesiac ked chcem vratit dlh a bohuzial nemam kam ist byvat bud budem na ulici a nedostanete ani cent alebo mi vindete v ustrety a znizite mi exekucne zrazky neviem ci to pochopite takt napisane strucne ale nemam vzdelanie na vasej urovni dakujem za pochopenie a budem cakat na kladnu odpoved este raz dakujem a ostavam s pozdravom .DANKA

Dobrý deň,

Spôsob vykonania exekúcie zrážkami zo mzdy je upravený v § 66 a nasl. Exekučného poriadku

Podľa § 66 ods. 1 a 3 Exekučného poriadku:

(1) Exekútor poverený vykonaním exekúcie

a) upovedomí o začatí exekúcie zrážkami zo mzdy oprávneného a povinného,

b) prikáže platiteľovi mzdy, aby odo dňa doručenia príkazu na začatie exekúcie zrážkami zo mzdy povinného  vykonával zo mzdy povinného určené zrážky a nevyplácal zrazené sumy povinnému.

(3) Povinný stráca dňom, keď sa platiteľovi mzdy doručí príkaz na začatie exekúcie, právo na vyplatenie tej časti mzdy, ktorá zodpovedá určenej výške zrážok.

Z uvedeného vyplýva, že dňom doručenia príkazu na začatie exekúcie Vášmu zamestnávateľovi strácate pravo na vyplatenie tej časti mzdy, ktorá zodpovedá určenej výške zrážok a Vášmu zamestnávateľovi vzniká povinnosť vykonávať zrážky z Vašej mzdy, avšak len do výšky vymáhanej pohľadávky a jej príslušenstva a trov exekúcie.

Za realizáciu zrážok, a teda aj za výpočet výšky zrážky z Vašej mzdy nesie zodpovednosť Váš zamestnávateľ a nie súdny exekútor. Súdny exekútor v zmysle Exekučného poriadku je oprávnený určovať len spôsob výkonu exekúcie, nie je oprávnený určovať výšku zrážky, za uvedené zodpovedá zamestnávateľ, ktorý pri výpočte zrážky z Vašej mzdy za príslušný mesiac  musí rešpektovať ustanovenia Exekučného poriadku, a to konkrétne § 68 až 78 Exekučného poriadku a Nariadenia vlády SR č. 268/2006 Z.z. o rozsahu zrážok zo mzdy pri výkone rozhodnutia.

Zároveň máte možnosť v zmysle § 78 Exekučného poriadku požiadať exekútora o určenie sumy, aká sa Vám má príslušnom výplatnom období zraziť zo mzdy, avšak je potrebné k Vašej žiadosti doložiť relevantné doklady (výplatnú pásku za dané obdobie, informáciu o počte vyživovaných osôb).

V prípade, že žiadate o vykonávanie nižších zrážok zo mzdy, je potrebné, aby ste sa s uvedenou žiadosťou obrátili priamo na oprávneného, nakoľko súdny exekútor nie je oprávnený  v uvedenej veci rozhodovať.

 V zmysle ustanovenia § 77 ods. 1 Exekučného poriadku, ak sa oprávnený s Vami dohodne, že sa uspokojí s nižšími zrážkami, a ak to obaja oznámite exekútorovi, vyzve exekútor platiteľa mzdy, aby zrážal z Vašej mzdy  mesačne len sumu, s ktorou sa oprávnený uspokojí, ak táto suma neprevýši v príslušnom výplatnom období prípustnú výšku zrážok, inak vykoná platiteľ mzdy v príslušnom výplatnom období zrážky len v zákonom stanovenom  rozsahu.

To znamená, že Váš zamestnávateľ je povinný každý mesiac prepočítať, aké zrážky, by Vám mal vykonať v zmysle zákona a porovnať ich s výškou zrážky, ktorá bola dohodnutá. Ak bude dohodnutá zrážka nižšia ako zrážka, ktorú vypočítal v zmysle zákona, zrazí z Vašej mzdy dohodnutú výšku zrážky, v prípade, ak zákonná zrážka by mala byť nižšia ako dohodnutá, vykoná Váš zamestnávateľ zrážku len v zákonnej výške. Vyššiu zrážku z Vašej mzdy, by mohol vykonať len s Vaším súhlasom.

Zároveň Vás upozorňujem na skutočnosť, že príkaz exekútora na vykonávanie nižších zrážok stráca účinnosť dňom, keď sa Vášmu zamestnávateľovi doručí ďalší príkaz na začatie exekúcie zrážkami z Vašej mzdy a zároveň aj oprávnený môže kedykoľvek odvolať svoj súhlas.