Čo možno robiť v prípade, ak chcem znížiť vykonávané zrážky zo mzdy?

Súdny exekútor nerozhoduje o výške zrážok vykonávaných zo mzdy povinného. Tieto zrážky realizuje zamestnávateľ a sú vypočítavané na základe platných právnych predpisov, t. j. podľa Nariadenia vlády SR č. 268/2006 Z. z. o rozsahu zrážok zo mzdy pri výkone rozhodnutia. V prípade, ak sa povinnému zrážky zdajú vysoké, je potrebné obrátiť sa na oprávneného a dohodnúť si s ním nižšie zrážky a následne o tom písomne informovať súdneho exekútora. Na základe toho vyzve súdny exekútor zamestnávateľa a prikáže mu vykonávať dohodnuté zrážky.