Dobrý deň. Chcel by som sa informovať, že či viete vymáhať pohľadávku aj v USA?

Súdny exekútor je oprávnený postihovať príjem a majetok dlžníka len na území Slovenskej republiky. Súdny exekútor nie je oprávnený vymáhať pohľadávku v USA.

 Vo Vašej veci by som Vám odporučil sa obrátiť na služby advokátskej kancelárie.