Dobrý deň, chcela by som sa opýtať: Môj brat uzavrel s istou spoločnosťou zmluvu o úvere a zároveň zmluvu o poskytovaní domáceho finančného servisu. Ako spoludlžník sa mu podpísal náš strýko, slobodný bezdetný pán. Keďže brat nie je zamestnaný, úver zaňho splácal strýko. Strýko náhle zomrel. Brat túto skutočnosť doložil spoločnosti úmrtným listom strýka. Spoločnosť prihlásila pohľadávku (dlžnú čiastku) do dedičského konania. Sme len dvaja dedičia – ja a môj brat. Dohodli sme sa, že majetok (financie a pozemky) si rozdelíme na polovicu. Budem musieť znášať podiel na dlhu i ja, alebo sa bratov dlh odpočíta z jeho finančnej čiastky? Ďakujem pekne za odpoveď.

Dobrý deň prajem,

naša poradňa je zameraná na otázky súvisiace priamo s exekučným konaním a preto vzhľadom na obsah Vašej otázky si Vám dovoľujem poradiť, aby ste sa s Vašim problémom obrátili buď na niektorú z advokátskych kancelárií vedených Slovenskou advokátaskou komorou, alebo na centrum právnej pomoci.