Dobry den chcem sa informovat ci je niekde mozne zistit kde a kolko ma clovek exekucii….Dakujem

Dobrý deň,

na Slovensku bohužiaľ do dnešného dňa nebol zavedený Centrálny register exekúcii, kde by sa dalo zistiť ako píšete ,,kde a koľko má človek exekúcii,,. Avšak je politická vôľa zaviesť tento Centrálny register exekúcii na Slovensku.

Evidencia exekúcií ako verejný register prispeje k právnej istote a rovnako ako v Čechách bude zastávať hlavne preventívnu funkciu, ktorej výsledkom bude lepšia informovanosť a sprehľadnenie prebiehajúcich exekučných konaní. Centrálny register exekúcií bude slúžiť nie len fyzickým osobám ale rovnako aj podnikateľom. Jeho spustenie je naplánované v prvej polovici budúceho roka. Do tohto času Vám ohľadom tejto informácie odporúčam kontaktovať príslušný súd v mieste Vášho bydliska nakoľko súdny exekútor môže začať vykonávať exekúciu až udelením poverenia súdu na jej vykonanie. V zmysle § 44 Exekučného poriadku  súdny exekútor, ktorému bol doručený návrh oprávneného na vykonanie exekúcie, predloží tento návrh spolu s exekučným titulom súdu a požiada ho o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie. Súd preskúma žiadosť o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie, návrh na vykonanie exekúcie a exekučný titul. Ak súd nezistí rozpor žiadosti o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie alebo návrhu na vykonanie exekúcie alebo exekučného titulu so zákonom, písomne poverí exekútora, aby vykonal exekúciu.

V zmysle ustanovenia § 45 ods. 2 Exekučného poriadku miestne príslušným súdom je všeobecný súd povinného. Ak povinný nemá všeobecný súd v Slovenskej republike, príslušný je súd, v ktorého obvode má povinný majetok; ak je niekoľko príslušných súdov, rozhoduje súd, ktorému bola žiadosť doručená ako prvému. Ak ide o exekučné konanie vykonávané na podklade rozhodnutia vykonateľného podľa § 26 zákona č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov, miestne príslušný súd je Okresný súd Malacky.