Je možné uhradiť pohľadávku v splátkach?

Povinný môže uzavrieť dohodu o postupnom splácaní vymáhanej pohľadávky iba na základe písomného súhlasu oprávneného. O povolení splátkového kalendára nerozhoduje súdny exekútor, ale je na rozhodnutí oprávneného.