Kto je súdny exekútor?

Exekútor je štátom určenou a splnomocnenou osobou na vykonávanie núteného výkonu súdnych a iných rozhodnutí. Exekútor má v súvislosti s vykonávaním exekučnej činnosti postavenie verejného činiteľa.