prosím radu, mám nejaké právo vymáhať škodu, ktorú mi spôsobila exekútorka tým, že sa dopustila procesnej chyby a tým zmarila úspešnú dražbu, z ktorej mi mal byť uhradený dlh? Dlžniková nehnuteľnosť bola vydražená a v plnej výške uhradená novým majiteľom, nikto iný z veriteľov sa neprihlásil. Po troch mesiacoch mi bolo telefonicky oznámené, že pracovníčka exekútorskej kancelárie zabudla o dražbe informovať právneho zástupcu dlžnika, ktorý ani na predchádzajúcich dražbách nebol, a celá dražba bola zmarená a peniaze vrátené dražitelke. Tento rok mi znížili aj mesačné platby o 120€, z 300 na 180 . Mám 63 rokov a dlh je ešte dosť vysoký, . Ďakujem za radu

Dobrý deň prajem,

vzhľadom na to, že nie sme oprávnení skúmať postup iného súdneho exekútora, si Vám dovoľujeme poradiť obrátiť sa o pomoc na jednu z advokátskych kancelárií vedených Slovenskou advokátskou konmorou, alebo na centrum právnej pomoci. Ak máte pochybnosti o správnosti postupu súdneho exekútora, máte možnosť sa kedykoľvek so svojou sťažnosťou obrátiť na Slovenskú komoru exekútorov, alebo na Ministerstvo Spravodlivosti SR.