Dobrý deň, chcela by som sa opýtať: Môj brat uzavrel s istou spoločnosťou zmluvu o úvere a zároveň zmluvu o poskytovaní domáceho finančného servisu. Ako spoludlžník sa mu podpísal náš strýko, slobodný bezdetný pán. Keďže brat nie je zamestnaný, úver zaňho splácal strýko. Strýko náhle zomrel. Brat túto skutočnosť doložil spoločnosti úmrtným listom strýka. Spoločnosť prihlásila pohľadávku (dlžnú čiastku) do dedičského konania. Sme len dvaja dedičia – ja a môj brat. Dohodli sme sa, že majetok (financie a pozemky) si rozdelíme na polovicu. Budem musieť znášať podiel na dlhu i ja, alebo sa bratov dlh odpočíta z jeho finančnej čiastky? Ďakujem pekne za odpoveď.

Dobrý deň prajem, naša poradňa je zameraná na otázky súvisiace priamo s exekučným konaním a preto vzhľadom na obsah Vašej otázky…

Dobrý deň pán JUDr., keďže človek blúdi internetom a rád si prečíta komentáre a názor na vykladanie si zákona, tak aj na vašej stránke som sa dostal nie len k jednej podotázke. Teraz by som sa skôr opýtal na podnet pani Moniky. Píšete: „že tieto ste mali uplatňovať v prvej fáze civilného konania, kedy súd rozhodoval, či Vašu osobu zaviaže, alebo nezaviaže, na plnenie dlhu“. Predpokladám z toho čo pani napísala, že o danom civilnom konaní nebola ani informovaná. Je súd povinný, a pri akých náležitostiach, oznámiť (keďže ide v tomto prípade o účasníka civilného konania), o začatí civilného jednania voči konkrétnej osobe. Pretože ak nebola upovedomená a nevedela o danej skutočnosti je právo na jej strane? Tu sa ovšem dostávame k dvom paragrafom § 90 zák. č. 99/1963 Zb. a § 94 ods. 1 OSP tiz. Nedošlo náhodou k zneužitu § 94 ods. 1. Keď sa spätne zamyslím a pozriem na iné sudné/exekučné jednania, tak otázka by bola mierena predsa len širšie. Je možné začať civilné jednanie bez odporcu, resp. je možné začať jednanie neupovedomením o začatí súd. jednania voči odporcovi. Tu sa mi naskytá ešte podotázka. Keďže pani Monika je odporca v tomto prípade, resp. v prípade súd. konania, nie sú tu prítomné iné vlastnícke vzťahy. Čo v prípade, a zameriame sa na nehnuteľnosť, ktorej vlastníci sú spoluvlastníci, dajme tomu po ½, a žačne sa civilné jednanie voči jednému. Je povinnosť súdu upovedomiť druhú stranu (keďže je spoluvlastník a hranice nehnuteľnosti nie sú vytýčené) o začatí ako civilného jednania tak následne aj o začatí exekučného jednania, keďže automaticky ťarchy, ktoré sa na KÚ zapíšu budú na jednom liste vlastníctva a takýmto spôsobom odpíšu druhú osobu od narábania z majetkom nehnuteľnosti? Ospravedlňujem sa, že je to také dlhé, ale držím Vám palce vo Vašej stránke a on-line poradnstve. Pekný deň ešte prajem.

Dobrý deň, Vašu otázku by som rozdelil na 5 bodov : a.)     je súd povinný, a pri akých náležitostiach, oznámiť…

Dobrý deň.Volám sa Martin a už som zúfalý. Potreboval by som poradiť. Môj problém spočíva vtom, že mojej bývalej priateľke som spoludlžníkom na úvere vo výške 12000 € pri mesačnej splátke 175 €. Ona dlh neplatí a už 9 mesiacov ho splácam ja, ale finančné možnosti nemám nato aby som vtom mohol pokračovať. Ja mám totiž tiež úver s mesačnou splátkou 280 € a môj prijem je vo výške 450 € Takže keby som to chcel zvládnuť musel by som mať minimálne 600 € príjem čo je nemožné dosiahnuť nakoľko mám diagnostikovanú sclerosis-multiplex. Ja viem že banka bude dlžnú sumu vymáhať od spoludlžníka, ale ja nemám majetok a bývam u rodičov. Keby nebolo ich tak nemám ani strechu nad hlavou. Prosím poraďte mi ako mám postupovať. Mám od bývalej priateľky doklad o uznanie dlhu už spomínanej pôžičky overenú na notárskom úrade. Vážne to nezvládam splácať aj keby som neviem ako chcel. Prosím poraďte.

Dobrý deň, Nakoľko je Vaša otázka len všeobecná a nepredložili ste konkrétne doklady, nie je možné zaujať stanovisko v danej veci. Vami…

Dobrý večer,prosím o radu ako postupovať pri dome po rodičoch. Doopatrovala som svoju matku, bola som pri nej 2 roky bez svojej rodiny. Pri dedičskom konaní sa súrodenci vzdali svojho podielu po mamine v môj prospech, keďže som sa o ňu starala. Podiel po otcovi som po dohode vyplatila dvom, tretí nechcel peniaze, ale murovanú garáž, tak sme si to ústne pred notárkou tak dohodli. Pri vklade na kataster som ale zistila, že ten brat, čo nechcel peniaze, má na čiastke po otcovi 1/8 domu exekúciu. Tvrdí mi ale, že on nič nedlhuje, nič platiť nebude, ale garáž si hneď zamkol a užíva ju on. Chcela som tak ako dvom starším, tak aj jemu oficiálne zmluvou darovať garáž a on mne tú 1/8 po otcovi, ale žiaľ neviem sa pohnúť, lebo komunikácia s ním nie je žiadna. Výdavky na dom aj pozemok, po ktorom chodí celá jeho rodina platím celé ja, on neprispieva na nič.Chcem ešte podotknúť,že býva v spoločnom dvore, má vlastný dom a na jeho dome nie je exekúcia, len na tej čiastke po rodičoch. Ako sa toho zbaviť? Ďakujem za radu.

V zmysle ustanovenia § 44 ods. 2 Exekučného poriadku súd preskúma žiadosť o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie, návrh na vykonanie…