Novinky v exekúciách

Hostia: Monika Jankovská / štátna tajomníčka ministerstva spravodlivosti a Rudolf Krutý / súdny exekútor. Zdroj: http://www.ta3.com/clanok/1012692/novinky-v-exekuciach.html