Vedecký seminár s názvom ,,Aktuálne otázky postavenia súdneho exekútora s akcentom na rekodifikáciu civilného práva procesného“

Dňa 28. 2. 2013 pod záštitou Fakulty práva Janka Jesenského za prítomnosti jej dekana Doc. JUDr. Mojmíra Mamojku, PhD. ako aj prodekana pre vedu a zahraničné vzťahy doc. JUDr. Branislava Fridricha, PhD. v spolupráci s obchodnou spoločnosťou ELA (European Law Association, s.r.o.), sa v konferenčnej miestnosti hotela Sheraton Bratislava konal seminár s názvom ,,Aktuálne otázky postavenia súdneho exekútora s akcentom na rekodifikáciu civilného práva procesného“. Hlavným iniciátorom tohto stretnutia bol súdny exekútor JUDr. Rudolf Krutý. Fakulte práva Janka Jesenského je mimoriadnou odbornou cťou, že JUDr. Krutý je poslucháčom externého doktorandského štúdia na Katedre obchodného, hospodárskeho a finančného práva, pričom dvaja z troch hlavných rečníkov na tomto podujatí sú stálymi vyučujúcimi na Katedre občianskeho práva: slečna JUDr. Alexandra Kotrecová, PhD. a pán doc. JUDr. Marek Števček, PhD. Ďalšie informácie o predmetnom seminári budú doplnené po vyhotovení výstupných podkladov, ktorých výsledkom bude – okrem iného – rozšírený rozsah výučby exekučného práva na našej fakulte pomocou jedného z členov Slovenskej komory exekútorov.

Zdroj: http://www.fpjj.sk/node/72

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *